Etikett: online

Nyårsmat som tack?

Det finns idag flera rätt intressanta sätt i open source-sfären att tack varandra på. Kanske...