Battle in Seattle

Originaltitel: Battle in Seattle Speltid: 99min Regi: Stuart Townsend Genre: Drama IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0850253/ Handling Mänskliga rättigheter åsidosätts varje dag för att gagna en kapitaliststyrd värld, där rätten till att göra sin röst hörd i själva verket är på premisser av makthavarnas egna vinst och förlust. Här får man följa den ojusta och orättvisa kamp som förs av en stor grupp människor emot WTO. En verklighetsbaserad demonstration och kamp som fördes mot WTO och deras möte i Seattle 1998 och som fortfarande pågår. Där man ställer en civil (demonstranten) mot en annan civil (polisen) istället för att stå till svars för…

0Läs mer