17nov

Översättning av WordPress

Vi börjar med lite bakgrund. För ungefär 1 månad sedan så valde jag att avsäga mig ansvaret för bl.a den svenska översättningen av WordPress som jag arbetat med helt ideellt under dom senaste 10 åren. Ett ansvar jag tagit mycket seriöst som många säkert har märkt med att det alltid funnits svenska översättningar för WordPress klara när nya versioner har släppts. När jag nu har avsagt mig ansvaret så är kanske framtiden för svenska översättningar inte lika säker (Isaac kommer säkerligen göra allt han kan för motsvara förväntningarna).

Sedan jag avsade mig ansvaret har fler personer kontaktat mig och vill att jag fortsätter med svenska översättningar för WordPress, vilket är kul att höra. Det har handlat om att man vill försöka sponsra mig i att fortsätta ta samma ansvar som tidigare, kanske till och med än mer då många tillägg och teman är eftersatta när det kommer till översättningar till svenska.

Översättningar i WordPress community

Jag ska försöka berätta lite vad det innebär att ansvara för översättningar i WordPress community och då framför allt som GTE (General Translation Editor) på wordpress.org.

Är man inte insatt i processen så kan det vara svårt att veta hur mycket jobb det faktiskt handlar om. Speciellt i en relativt liten community som den svenska.

Att ta hand om översättningar handlar inte enbart om att översätta och validera föreslagna strängar direkt i ett webbgränssnitt. Man måste som GTE agera övergripande ledare för översättningar över alla projekt som finns på translate.wordpress.org (ett par tusen projekt), lägga till nya PTE’s (Project Translation Editors) vid förfrågningar, se till att alla översättningar uppnår en viss standard, följer svenska språkregler och är enhetlig över alla projekt, man måste bygga och släppa releasepaket för översättningar på den lokala sidan sv.wordpress.org, man måste sköta om språkfilsförrådet, uppdatera ”läs mig”-dokumentation, skriva notiser om nya versioner, delta i polyglots-möten en gång i veckan, se över väntade strängar (för en fingervisning så finns det i skrivande stund 22 933 väntande strängar för svenska översättningar, det handlar om i runda slängar, 60 000 – 100 000 ord att validera).

Som ni ser så är själva översättningen bara en del av att vara GTE. Sedan centraliseringen av översättningar för teman och tillägg så har jobbet som GTE nästan blivit ett heltidsjobb för dom mindre språkteamen. Detta är en av orsakerna till att jag valde att hoppa av som GTE, det tar lite för mycket tid för att vara ideellt.

En svensk release av WordPress

För att kunna släppa svenska språkpaket och svenska paket av WordPress så börjar jobbet i regel ungefär 2-3 månader innan för en helversion. För delversion kan man ha mindre än 30 minuter på sig att släppa svenska paket av WordPress om man vill få ut det i tid för release (språkfilerna i sig ändras sällan i delversioner).

Det här är vad som sker för en svensk release av WordPress
 1. Start av utveckling
  • Normalt börjar språksträngar för nya versioner genereras 2-3 månader innan satt releasedatum.
  • Nya strängar genereras sedan kontinuerligt fram till vad man kallar ”hard freeze”, oftast i samband med RC1 (1-2 veckor innan release).
  • Hur många nya eller uppdaterade strängar det handlar om skiljer sig. Med helt nya funktioner kommer många nya strängar. Det handlar oftast om mellan 200-1000 strängar att översätta.
 2. Översättning
  • Så snart man har nya strängar i utvecklingsprojektet så kan man börja översätta. Översättningsarbetet börja i relativt lugn takt för att intensifieras ju närmare release man kommer.
  • Man måste kontrollera alla strängar en gång extra. Är alla strängar enhetliga, är dom rättstavade, håller översättningen en hög standard?
  • Validera eventuella förslag till ändringar/rättningar.
  • Skapa översättning till undertexter för releasevideo.
  • Dom sista strängarna som tillkommer är dom tyngsta (mycket text), det handlar om inline-dokumentation och releasenotering. Dessa har man relativt kort tid att översätta och se över.
  • Efter ”hard freeze” och att alla strängar är översatta, kontrollera översättningen ytterligare en gång.
  • Kontrollera om några ändringar har skett i ”läs mig”-dokumentationen (detta gör man via WordPress SVN/GIT). Uppdatera versionsnummer.
 3. Release
  • Förberedelserna för en release börjar oftast inom 24 timmar innan den sker.
  • Ladda upp alla språkfiler och ”läs mig”-dokumentation till språkförrådet (SVN) som används för att skapa svenska paket av WordPress.
  • Skapa en ny branch i förrådet från aktuell trunk, tagga versionen genom att skapa en tag från aktuell branch.
  • Förbered en notis på sv.wordpress.org om den nya versionen.
  • Invänta taggning av WordPress nya version för möjlighet att bygga ett svenskt paket baserat på denna nya version.
  • Bygg ett nytt svenskt paket för den nya versionen (sker oftast 15-30 minuter innan release).
  • Kontrollera det byggda paketet. Har paketet byggts korrekt, fungerar zip-arkivet. Korrekt version och db-version måste verifieras i version.php i det svenska paketet.
  • Invänta det officiella tillkännagivandet och släpp då det svenska paketet.
  • Publicera det förberedda inlägget på sv.wordpress.org.
  • Kolla så att allt flyter på och inga felrapporteringar för svenska paket kommer in.

Under hela den här processen måste man vara väldigt flexibel, det är ett open source-projekt där saker kan ändras snabbt och fel uppstår. Vid säkerhetsuppdateringar får vi som språkteam inga notifikationer innan en release, det gäller då att på jour-manér köra igenom framför allt punkt 3 ovan så snabbt man kan (30-60 minuter).

Sponsrad hantering för bättre svenskt stöd i WordPress

Det svenska teamet för svenska översättningar har alltid varit litet och relativt få har valt att hjälpa till. Att folk vill hjälpa till och översätta ett par strängar är underbart. Det finns dock mer jobb att göra än det finns frivilliga i den svenska communityn. Därav har en situation uppstått där man kanske ska fråga sig om inte en sponsrad hantering är att föredra. Det finns flera företag i Sverige som använder sig av WordPress som sin huvudsakliga plattform och där det är viktigt att den svenska översättningen av plattformen fungerar. Det finns indikationer på ett ekonomiskt intresse i att det fungerar.

I och med detta så har jag blivit kontaktad och fått frågan om jag skulle vara intresserad av att fortsätta med hanteringen av den svenska översättningen för WordPress om det fanns ett ekonomiskt incitament. Det skulle jag vara eftersom det gör det motiverat att ta arbetsbelastningen det innebär.

Frågan är dock hur man löser en sån här situation? IIS har Internetfonden som skulle kunna vara ett alternativ. Finns det kanske företag som vill gå ihop för att säkra en framtida hantering av den svenska översättningen?

Visste du hur mycket jobb översättning av WordPress innebär? Ser du ett ekonomiskt intresse i att den svenska översättningen fortsätter fungera?

Mitt namn är Mattias Tengblad

En kaffedrickande webbutvecklare med förkärlek till WordPress, är filmälskare, djurvän och tekniknörd.