Kommande, WordPress 2.8

WordPress 2.8

WordPress 2.8 är påväg runt knuten och har några nya funktioner att presentera.

Man har inte riktigt hängt med i planeringen i år vad det gäller uppdateringar av WordPress, version 2.8 är i skrivande stund officiellt redan 4 veckor försenat. Men arbetet fortgår och man har redan nu börjat få in några utav de nya funktioner som kommer med WordPress 2.8.

Automatiska tidszoner

Du känner kanske igen frasen “Tyvärr så måste du ändra detta värde själv mellan sommar/vinter-tid. Dåligt, vi vet. Kommer att förbättras i framtiden“. Detta har man möts av en längre tid i inställningarna för tid i WordPress. Nu har man äntligen automatiserat detta och ovan nämnda meddelande är ett minne blott.

Tidszoner

Tidszoner

Utökade panelinställningar

Man kommer även att se utökade inställningar för panelerna, dels så tillkommer valet att ställa in hur många kolumner av paneler man vill visa och i vissa delar så tillkommer även valet av paneler. Man kommer bl.a att kunna se gjorda kommentarer på ett inlägg om man går in i adminpanelen och redigerar detsamma.

Inställning kolumner

Panelinställningar

Panelinställningar

Kommentarsvisning vid inläggsredigering

Kommentarsvisning

Kommentarsvisning

Ny widgethantering

Man kommer att ge widgethanteringen en mer enhetlig användning genom utökad så kallad drag-and-drop (dra-och-släpp) funktionalitet. Visningen här blir tydligare och mer automatiserad.

Widgethantering

Widgethantering

Temainstallerare

Den största nyheten i WordPress 2.8 blir antaligen den nya temainstalleraren. Denna installerare kommer att funka på samma sätt som tilläggsinstalleraren. Man kommer alltså automatiskt kunna installera teman direkt ifrån WordPress.org eller genom att ladda upp filen via webbgränssnittet.

Temainstallerare

Temainstallerare

Sökfunktionen för att hitta nya teman kommer att erbjuda stora valmöjligheter genom att man anger filter för olika egenskaper man önskar i sitt tema.

Filter temainstalleraren

Filter temainstalleraren

Övriga ändringar

Naturligtvis så kommer vi även se massor med mindre förbättringar under huven på WordPress och förbättringar på funktioner som infördes i och med 2.7. Som vanligt så åtgärdar man även rapporterade buggar från tidigare versioner. Exakt vilka rapporter som åtgärdas kan man hitta i WordPress trac.

Man för även diskussioner kring finputsningar för layout och design i den nya adminpanelen som vi kan se i bloggen. Något som dock har fått lite motstånd ibland testarna. Man anser att man inte bör ändra för mycket i layouten för varje version som kommer utan försöka hålla det enhetligt. Det kan kanske bli förvirrande för användarna annars.

Att notera är att alla dessa ändringar och nya funktioner än så länge bara är preliminära och kan komma att förändras innan WordPress 2.8 är redo, men det är en liten fingervisning på vad som pågår i arbetet.